หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนกิจการนักศึกษา

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2549120700001  การสร้างผู้นำและทีมงานแนะแนวที่มีประสิทธ...345  ชูใจ  ช่วยชู07 ธ.ค. 2549
2550080600001  การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม สำหรับพยาบ...646  ชุดาณัฏฐ์  ขุนฤทธิ์แก้ว06 ส.ค. 2550


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th