หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   03 ก.พ. 2561    ถึงวันที่   04 ก.พ. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์การเรียนรู้ รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้นอย่างถูกต้อง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.พ. 2561


  เนื้อหา ?
  สายพันธุ์ไส้เดือน ที่นิยมเลี้ยง AF ไทเกอร์ ยูโร บูล AF กินเก่ง ขยายพันธุ์เก่ง ตัวใหญ่ ตัวเต็มวัยขนาดเท่าหลอดกาแฟ อายุ 1 เดือนครึ่งพร้อมผสมพันธุ์ หลัง 1 เดือนครึ่ง-2 เดือนพร้อมผสมพันธุ์ใหม่ ไข่ 1 ใบ มี 2-40 ตัว ฟัก 7 วัน หลัง 7 วันออกเป็นตัวสีขาว #ข้อเสีย ที่อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส และต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียสจะตาย ไทเกอร์ ตัวเต็มวัยยาว 3-4 นิ้ว ตัวจะเป็นปล้องๆ ตั้งท้อง 2 อาทิตย์ ไข่จะออกเป็นตัว 3 สัปดาห์ ร้อนมากหนาวมากก็อยู่ได้ ยูโร เหมือนไทเกอร์ ต่างกันที่จำนวนปล้องไทเกอร์มี 100 ปล้อง ยูโรมี 130 ปล้อง ชอบอากาศหนาว #ไข่ยูโรนำไปบำรุงเส้นเสียงยกกรงหัวจุกได้ หมายเหตุ เรดไทเกอร์ผสมกับไทเกอร์จะไม่ออกลูก บูล ตัวเล็กเท่าไม้ขีด ไข่ฟัก 2 ชม. มีสารเคลือบกลิ่นคล้ายดอกโมกข์ ฆ่าเชื้อแอลฟาท็อกซิลได้ เป็นยาบำรุงให้กุ้งกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ชอบที่อยู่แบบแฉะๆ การทำเบดดิ้ง สัดส่วน เบดดิ้ง 4-5 kg ต่อไส้เดือน 2ขีดครึ่ง-3ขีด เวลาผ่านไป 1 เดือน นำตัวใหญ่ออกใส่กะละมังใหญ่ ส่วนอันเดิมเลี้ยงต่อไป1 เดือน แยกตัวออก ทำจนเดือนที่สามคัดตัวและไข่ออกให้หมด แล้วจากเดือนที่สามถึงเดือนที่สี่ไม่ต้องรดน้ำรอเก็บปุ๋ย #ความชื้นของมูลควรอยู่ที่ 35 +/- 5 % เพื่อไม่ให้จุลินทรีย์ตาย และห้ามถูกแสงแดด #หมายเหตุ หากให้อาหารเพียงพอก็จะมีการผสมพันธุ์กัน #เบดดิ้ง การทำพรีคอมโพส ขี้วัว(N) + ขุยมะพร้าว (C) สัดส่วน 2:1 ซึ่งมูลจะมีค่าC/N = 30:1 การทำพรีคอมโพสจะเกิดความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค เมล็ดวัชพืช ไข่แมลง - หากไม่มีขุยมะพร้าว (C) ใช้ใบไม้ หญ้าแห้ง ขี้เลื่อย ก้อนเห็ดเก่า ส่วน N ใช้ขี้ไก่ ขี้หมูได้แต่ต้องลดความเค็ม กรดก่อน และสัดส่วนก็จะเปลี่ยนไป ห้ามใช้ขี้วัวแช่ฉี่ ขี้วัวที่มีโซดาไฟ(สังเกตจากการล้างมือแล้วลื่นๆ) #วิธีทำเบดดิ้ง ขี้วัว+ขุยมะพร้าว 2:1 ขี้วัว 16 ขัน ขุยมะพร้าว 8 ขันพูลๆ 1. ตักขี้วัว 16 ขันลงกะละมัง เติมน้ำ 9 ลิตร คลุกให้เข้ากันแช่ไว้ 1 คืน 2. ตักขุยมะพร้าว 8 ขันลงกะละมัง คลุกให้เข้าเติมน้ำให้ความชื้น 50-60% (กำ บีบ โยนไม่แตก น้ำไม่ไหลเยิ้ม) ตักใส่ถุงใัดปากชิดเนื้อ 3. พลิกกลับไปมาทุกๆ 4 วัน จนครบ 14 วัน รดน้ำให้ความชื้นอยู่ที่ 80-85% (บีบแล้วน้ำไหล) #ทดสอบเบดดิ้งใส่ไส้เดือน 4-5 ตัว หาก5-10 นาที มุดลงข้างใต้แสดงว่าใช้ได้ การทำน้ำหมัก 100:10:1:1 - 100 น้ำประปา 10 มูลไส้เดือน 1 น้ำตาลทรายแดง 1 รำข้าว - เติมอากาศ 30 วัน (1-3 จะมีกลิ่นเหม็น) การใช้น้ำหมัก 1(L) : 20 (L) การใช้มูลไส้เดือน เพาะ 1:1 มูลไส้เดือน : ขุยมะพร้าว ปลูก 1:1:1 มูลไส้เดือน : ดิน : ขุยมะพร้าว บำรุง 1 กำมือ น้ำหมัก ฉีดพ่น น้ำยาไซโคดามา #มูลจะเหมาะกับพืชกินใบ หากเป็นผลไม้ให้ออกดอกก่อนถึงใส่ปุ๋ย PHB - ขวด 6 L เทให้เหลือน้ำ 5 L - ผสมไข่ไก่ 2 ฟอง เปลือกไข่ปน น้ำปลา ผงชูรส 2ช้อนโต๊ะ - กรอกใส่ขวด เติมน้ำให้ครบ 6 L - เขย่า ตากแดด 30 วัน การใช้ 1:500 เหมาะสมพืชน้ำ การประมง บ่อกุ้ง บ่อปลา นาข้าว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในงานวิจัย "การนำกากอุตสาหกรรมมาใช้ประโยลน์โดยการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน"

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การใช้ PCP ในการเตรียมอาหารไส้เดือน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th