หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณธิดา  หนูยัง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   21 ส.ค. 2560    ถึงวันที่   22 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การฟื้นฟูหัวใจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  Cardiac Rehabilitation -Basic coronaryu heart disease -Hospital and Home based Cardiac Rehabilitation -Cardiac Rehabilitation : practical point & case study 1 -Cardiac Rehabilitation : practical point & case study 2 -Cardiac Rehabilitation in heart failure -Home exercise program -Heart healthy diet

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การฟื้นฟูหัวใจ -การดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ทั้งในโรงพยาบาลและบ้านในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ -การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ -การรับประทานอาหารแบบใดเหมาะกับผู้ป่วยโรคหัวใจ -การออกกำลังกายแบบต่างๆในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว เช่น การออกกำลังกายแบบแอโรบิก แบบinterval แบบมีแรงต้าน เลือกใช้ให้เหมาะสมกับในระยะของผู้ป่วย -การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจตาย ในแต่ละระยะการออกกำลังกาย แบบใดเหมาะสม เช่น ผู้ป่วยที่สัญญาณชีพมั่นคงดีแล้ว ให้ใช้การทดสอบด้วย 6MWT

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด





พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th