หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   04 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Faculty of Medical Technology, Mahidol University, AASMT   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    3rd ASEAN Association of Schools of Medical Technology (ASSMT) Conference 2016 "ASEAN MT Education i
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  The 3rd ASEAN Association of School of Medical Technology (AASMT)
Conference 2016. “ASEAN MT Education in 21st Century”. which outlined the consensus on the future of medical technology education within the region. An increasing connection between all  the members universities. This meeting also promoted the curriculum development as well as academic and research collaboration which broung the medical technology education and research met the professional and international standards. The improvement  of ASSMT standard  will  provide better health services for the people in this region.


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  Application of current professional standard to Medical Technology reform program.

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

Further collaboration, MOU, in academic, research, staffs and students exchange.พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th