หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นันทวัน  วังเมือง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน           เมื่อวันที่   27 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   30 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    06 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วยภาคบรรยายและปฏิบัติการ ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. Basic technique and clinical significance of body fluid examination 2. CSF 3. Synovial fluid 4. Serous fluid: pericardial, pleural, ascites, and peritoneal dialysis fluid 5. Semen analysis 6. ปฏิบัติการ รวมทั้ง case study ตามหัวข้อข้างต้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การอบรมนี้ได้วิทยากรที่เป็นคณาจารย์ผู้คร่ำหวอด ในวงการการวิเคราะห์สารน้ำในร่างกายเป็นเวลากว่า 30 ปี สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆที่ช่วยให้งานทางด้านการวิเคราะห์สารน้ำในร่างกายเป็นเรื่องที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก เช่น เทคนิคการเตรียม Body fluid smear โดยใช้เทคนิค simple sedimentation (ตามไฟล์แนบ) ซึ่งได้รับการบอกเล่าว่าคิดค้นขึ้นโดยภาควิชาจุลทรรศน์คลินิกของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพัฒนาขึ้นจากเทคนิค Cytospin ที่ใช้เครื่องที่มีราคาสูง ซึ่งเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ใช้เตรียม Smear ที่มีคุณภาพสูง ช่วย concentrate เซลล์ที่มีอยู่ในสารน้ำของผู้ป่วย เซลล์เรียงตัวขั้นเดียว ไม่ซ้อนทับกัน ช่วยให้ง่ายต่อการวินิจฉัยชนิดและลักษณะของเซลล์ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคเล็กน้อยเกี่ยวกับการย้อมสี Body fluid smear ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะติดสีเข้มกว่าปกติอันเนื่องมาจากส่วนประกอบที่มีในสารน้ำของผู้ป่วย ในเบื้องเราสามารถพิจารณาการติดสีที่ดีของ smear โดยการสังเกตสีของ Neutrophil หากติดสีลักษณะคล้ายกับใน Blood smear ก็ถือว่าย้อมดี แต่หากติดสีเข้มมากสามารถแก้ไขได้โดยการฉีด 70% alcohol ลงบน smear ทิ้งไว้ครู่หนึ่งแล้วรีบล้างออกก็จะช่วยได้ โดยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนี้สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งรองรับงานตรวจประจำวันของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เทคนิคและความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ สามารถนำมาต่อยอดพัฒนางานวิจัยด้านการตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกายโดยใช้เครื่องมือที่ทางมหาวิทยาลัยมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากงานวิจัยเกี่ยวกับสารน้ำในร่างกายยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย ถือเป็นการเปิดแนวทางการวิจัยใหม่อีกด้วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th