หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   09 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   10 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สสส   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Workshop online tools for change
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    11 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

  Digital Tools in Brief 

·         Google AdWords  เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจการเพื่อสังคม 

  • การใช้ Google Apps ช่วยในการทำงานและประสานงานในและนอกองค์กร : Gmail, Google Calendar and Google Drive  
  • Google Apps for Non-profit 

Workshop online tools for change

9-10 Jan 2016 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Day I: 9 January 2016 ห้อง 413: สรุปประเด็นจากการ workshop

Awe-Pornthip Kogchun: Jitta.com (Microsoft/Google)

Pon-Kittipon Leepitpattanawit: Online Marketing Specialist

(K-innovation digital agency) google partner

          91.9 million mobile subscriber in Thailand, 56.1 M internet mobile (~70% user)

Activities: 1. social network 2. searching information (google) 3. E-mail, e-book

Frequently use social media:

1. Facebook 92.1% (2556-2558)      2. Line 85.1% (Baby boomer)

3. Google plus 67%                       4. Instagram 43%                          5.Twitter 21%

(ข้อมูลจาก ETDA: ICT)

Search marketing: SEO/PPC (cost per click)

สื่อแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. Paid media ได้แก่ Google Adwords

2. Owned media เช่น FB page, instagram account

3. Earned Media สร้าง viral ให้คนเอาโฆษณาไปใช้ต่อ ได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูล เช่น pantip, blog

กลุ่มเทคโนโลยีของ Google:

          1. Entertainment: Youtube

          2. Usefulness: Map

          3. Productivity: Google apps: presentation, cloud

          4. Everyday life: Chrome browser

SEO: ผลการค้นหาตามปกติ

SEM (search engine marketing)/SEA (search engine advertising): ด้านมุมขวา เป็นการโฆษณา ด้านขวาของ google ให้คนมองเห็น ไม่คิดค่าโฆษณา (คิดเงินจากการ click)

Google Ad grants:

          Adwords for nonprofit สำหรับมูลนิธิ google จะให้เครดิตเดือนละ ~3 แสน (10,000 dollars/month) เพื่อการทำโฆษณา โดยมีเงื่อนไขบางประการ (ใช้หน่วยเงิน us dollar)

สร้างบัญชี => สร้างแคมเปญ => สมัครเข้าร่วมโครงการ

 


Today Agenda:

–        Introduction

–        การเชื่อมต่อ Google AdWords & Google Analytics วิเคราะห์ว่ามีคนเข้า web มากน้อยแค่ไหน

–        Policy

–        Optimization

–        การสมัคร

–        Social Media: Facebook & Ads

Introduction:

ใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น SED, AdWords, Facebook Ads, Youtube Ads, E-mail marketing ทำเพื่อดึงคนไปสู่ website

การจ่ายเงินโฆษณา

มี 2 ลักษณะ ได้แก่      

1. CPC/PPC cost per click     2. CPM cost per impression เช่น banner คิด cost จากการมองเห็น

ลักษณะการโฆษณา

          Keywords, Text banner, Youtube Ads เป็นรูปแบบ VDO

Google Adwords - search network

ส่วนประกอบ ประกอบด้วย:

Headline

Display URL คำอธิบาย

Description อาจเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ เป็นปุ่ม call และสามารถโทรออกได้จากใน browser

Callout extension ส่วนให้ข้อมูล คำโฆษณาที่น่าสนใจ

Social Ext ให้ข้อมูลว่ามีคนติดตามใน social มากน้อยแค่ไหน เช่น มีผู้ติดตาม xxx คน เพิ่มความสนใจ

Sitelink Ext ลิงค์อื่นๆ ที่มีข้อมูลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นหัวข้อที่คิดว่า user น่าจะสนใจ

 

Terminology:

Landing page หน้าเวบที่ต้องการให้ user กดเข้าไป สอดคล้องกับคำค้นหา

CPC จ่ายเมื่อคลิก

Max CPC bid การจ่ายเงินสูงสุดจากการคลิก

Impression การเห็น ทุกครั้งที่มีการค้นข้อมูล มีคนเห็นจะนับเป็น 1

CTR click through rate เห็น 100 ครั้ง คลิก 1 ครั้ง = 10% (ยิ่งสูงยิ่งดี)

Conversion มูลค่าที่เราจ่ายเงินลงไปแล้วเกิดการขายเพิ่มขึ้น เช่น จ่าย 500 ได้กำไรเพิ่มมา 1,000 เราจะจ่ายต่อไหม?? (Cost per conversion)

Quality คะแนนคุณภาพ

วางแผนกลยุทธ์ก่อนเริ่มโฆษณา เช่น มูลนิธิกระจกเงา

Goal วางเป้าหมาย เพื่อให้ระบุคำโฆษณาได้ชัด (เพิ่มยอดบริจาค หาอาสาสมัคร)

Organization องค์กรเรามีโครงสร้างแบบไหน ทำอะไรเพื่ออะไร (รับบริจาคเงิน เสื้อผ้า หาอาสาสมัคร ทำอาหาร เยี่ยมไข้)

Budget กำหนดงบประมาณ ปกติวันละประมาณ 50-100 บาท (3,000/เดือน อย่างน้อย เพื่อให้เห็นความแตกต่าง) หรือเอาผลลัพธ์มาตั้ง กรณีเพิ่งเริ่มต้นอาจกำหนดงบประมาณน้อยๆ ก่อน (ตามงบองค์กร)

Conversion ของการทำโฆษณาคืออะไร เช่น องค์กรได้รับเงิน มาจาก key word “รับบริจาคเงิน” (online donation) การเลิกบุหรี่

Target group กลุ่มที่ต้องการให้เห็นโฆษณา มีผลต่อคำพูด Tone ในการโฆษณา (กลุ่มคนจิตอาสา ไม่จำกัดวัยและเพศ)

Key word group สั้น กระชุบ ได้ใจความ ตรงกับคำค้นหาของคนทั่วไป (แบ่งตามกลุ่มข้อ 2 ที่ต้องการ 1. รับบริจาค 2. อาสาสมัคร)

การสร้าง account Google Adwords

1. https://adwords.google.com เพื่อสมัคร (ต้องมี google mail ID ก่อน)

2. เลือก Skip the guided setup. มิฉะนั้นต้องลงข้อมูลการหักบัญชีค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

3. ลงข้อมูล E-mail, country, currency (ในไทยใช้ Thai Baht) save & continue

4. เครื่องมือ (Tool) => วางแผนคำหลัก (Key word planner)

5. …….

ในการสร้าง key word

1. Key word planner

2. ใช้ Google suggestion tools โดย Key คำสำคัญๆ แล้ว google ขึ้นข้อมูลคำค้นที่ใช้บ่อยๆ

3. Keywordtool.io กรอกคำ key word ของเราเข้าไป จะขึ้นข้อมูลให้ว่ามีคำค้นอะไรบ้าง

4. Buying key word ขาย ซื้อ เช่า ให้คำปรึกษา

5. สถานที่ เช่น พื้นที่การทำธุรกิจ จังหวัด ย่านการค้า ใกล้ BTS

6. ปัญหา เช่น ปีชง ทำบุญ ปัญหาจากการสูบบุหรี่ (มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ฟันเหลือง ดำ)

7. อื่นๆ ชื่อโครงการ ชื่อแบรนด์ ชื่อบริการ คู่แข่ง

          ในแง่ของธุรกิจ Facebook และ Google เป็นคู่แข่งกัน คือเป็นลักษณะการขายโฆษณา จึงต้องเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับธุรกิจเรา หากเรามีหน้า Home page ทั่วไป การโฆษณาผ่าน google อาจเข้าถึงกลุ่มคนที่ค้นหาข้อมูลทั่วไปได้ง่าย แต่หากเราเน้นธุรกิจบน FB Fanpage ก็อาจเน้นโฆษณากับ FB Ads

Adwords

Account: กำหนด currency/ บัตรเครดิต =>

Campaign: แคมเปญ กำหนดรูปแบบ เช่น banner กำหนดราคาต่อวันที่จะจ่าย กำหนด demographic ของ user ที่เข้ามาใช้ banner เช่น แคมเปญจิตอาสา

Adword group คำค้นแยกย่อยเช่น บริจาคหนังสือ เงิน เสื้อผ้า

การเขียน Text Ad ให้มีคุณภาพ

1. ใส่คำหลักอย่างน้อย 1 คำใน Headline 25 ตัวอักษร (ตัวอักษรใหญ่บรรทัดบนสุด) Key word ของงาน เขียนข้อมูลให้สอดคล้องกัน

2. เน้นสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากผู้อื่น เพราะในกรณีที่ key word เหมือนกันกับผู้อื่น คนจะเลือกเข้าเวบที่มีความแตกต่างอะไรบางอย่าง

3. แสดงสิทธิพิเศษที่เค้าจะได้รับ

4. จับคู่โฆษณากับ landing page คือค้นหาเรื่องอะไรก็เข้าสู่หน้าที่มีข้อมูลโดยตรง ไม่ใช่เข้าเพจหน้าแรกแล้วต้องไปค้นหาเพิ่มเติม เช่น mirror.or.th/บริจาคเงิน แทนที่จะใช้แค่ mirror.or.th

5. ให้อำนาจคนค้นในการดำเนินการ เพื่อความรวดเร็วในการตัดสินใจ เช่น บริจาคเงินวันนี้ เพื่อการลดหย่อนภาษี

6. ต้องทดสอบการโฆษณาเสมอ (split test) เน้นการทดสอบคำสำคัญๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ click

Text Ads (ลองวิเคราะห์ข้อมูลตามเครือข่ายตนเอง)

เลิกบุหรี่ โดยเภสัชกร: (25 ตัวอักษร)

เภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมยาสูบ คภยส. (35 ตัวอักษร)

ปรึกษาร้านยาใกล้บ้าน (35 ตัวอักษร)

สร้างแคมเปญ

1. สร้างแคมเปญใหม่ เลือกแสดงคุณลักษณะทั้งหมด (จะมีข้อมูลเพิ่มเติมด้านท้าย ตั้งค่าขั้นสูงได้) https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__c=9189938416&__u=5887046296&authuser=0&__o=cues#n.CAMPAIGNSETTINGS_SEARCH-ONLY_ADVANCED

2. กลยุทธ์ราคาเสนอ กำหนดเลือกด้วยตนเอง ราคาเสนอเริ่มต้น 5 บาท (ถ้า adword กำหนดให้ ราคาอาจจะสูงกว่านี้) ตั้งราคาต่ำก่อนแล้วค่อยประเมินจากการคลิกของ user จากนั้นค่อยมาเพิ่มเงินภายหลังได้ งบประมาณ 100 บาท/วัน

3. พิมพ์ข้อมูลใส่ exel ค่อย copy & paste โดยเฉพาะกรณีที่มีหลาย Adgroup

4. Frequency cap ตั้งค่าว่าโฆษณาเราจะปรากฏต่อ user หนึ่งๆ กี่ครั้ง

5. Billing ใช้การจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

 

          อย่าลืมพิจารณาคะแนนคุณภาพ (Qulity Score) ก่อนเริ่มแคมเปญ ถ้ามีคะแนนคุณภาพสูง ค่าโฆษณาจะลดลง

Quality Score:

ประกอบด้วย 1. Expected CTR 2. Ad relevancy 3. Landing page quality

วิธีเก็บเงินของ google จะพิจารณาตำแหน่งที่แสดงที่ดีจาก quality ร่วมด้วย

Ad rank formula = CTR + Quality score

1. CTR ถ้าอยากให้คุณภาพสูง ต้องมี rate การคลิกเยอะ คิดเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์

CTR = (click/impression) x 100 ดังนั้น ต้องทำ split test เสมอ (คลิกเยอะไม่ได้ดีเสมอไป)

2. Ad relevancy ต้องสอดคล้องกับคำค้นจริงของ user

3. Landing page quality พิจารณาว่าในหน้าเวบนั้นมี key word ที่ user ต้องการหรือไม่ เพราะถ้า key word คำนึง แต่หน้าเวบเป็นอีกคำ สุดท้าย user ก็ไม่สนใจหน้าเพจอยู่ดี

          Ad rank ประเมินระหว่างราคาที่เสนอกับคะแนนคุณภาพ ดังนั้น ถ้าคะแนนคุณภาพดี ราคาที่จ่ายก็จะไม่แพง

Key word

การทำงานแบบกว้าง

1. หมวกผู้หญิง กว้างมาก เสียค่าโฆษณาเยอะแต่อาจไม่ได้ user เป้าหมายที่ต้องการ

2. “หมวกผู้หญิง” แคบลงมา

3. [หมวกผู้หญิง] แคบที่สุด อาจเหมาะกับบางข้อมูลที่ specific แต่การค้นหาก็อาจแคบ

ถ้า +หมวก +ผู้หญิง ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดสลับหน้าหลังก้สามารถสืบค้นได้

Negative keyword

เช่น โรงแรม Hilton ใน Paris อาจเสี่ยงต่อการค้นหาคำว่า Paris Hilton ซึ่งเป็นดารานักแสดง

ใช้ Hilton - paris (อาจทำให้หลุด รร Hilton in Paris)

-“paris hilton”

-…….

Google Analytic (ศึกษาข้อมูลจาก slide ประกอบการประชุม ที่จะส่งให้ภายหลัง)

          การเชื่อมโยงข้อมูล google adwords กับ google analytic ต้องมี account ของ gmail เป็น account เดียวกัน

ใช้สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมของ user ที่เข้ามาในหน้าเวบของเรา

ผลของการใช้ key word ทำให้เรารู้ว่าคำไหนควรใช้ต่อ คำไหนควรตัดออก

Bounce rate ยิ่งสูงยิ่งไม่ดี เพราะจะบอกถึง user ที่เข้ามาแล้วกดออกไป

Page per percession จำนวนหน้าที่ user มาดูต่อการเข้าหนึ่งครั้ง

          Tool > ad preview diagnosis จะได้หน้าตาแบบ web google สามารถใช้คำหลัก เสิร์ชเข้าไปดูในเวบแบบไม่เสียเงิน

Policy (ศึกษาข้อมูลจาก slide ประกอบการประชุม ที่จะส่งให้ภายหลัง)

Facebook Ads หาข้อมูลใส่ในหัวข้อ interest ของสินค้า

Carousal – Ad ใหม่ (ม้าหมุน)

–        Awareness สร้างการรับรู้

–        Consideration ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า

–        Drive conversation ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

ลองหาข้อมูลเพิ่มเติม Facebook lead Ads

Google Adwords:

ศูนย์ช่วยเหลือ google adwords Tel 0018001562064881 โทรฟรี เบอร์สิงคโปร์ (จนท. คนไทย)

เข้าใน youtube มีข้อมูล ค้นหา “google adwords Thailand”

FB: “google adwords”

-------------------------------------------------------------------------

Day II: 10 January 2016 ห้อง 201: สรุปประเด็นจากการ workshop

K’Keng วีรศักดิ์ สร้อยคำ: Trainning; Google for Education & Google Business

K’Mean: Google Apps for Education

          Google for work: https://www.google.com/work/

ยุคสมัยเปลี่ยน ทำงานได้หลายสถานที่ มี smart phone ช่วยในการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ & Apps ต่างๆ

แบ่งเครื่องมือใช้เพื่อ 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ

1. Communication ช่วยในการสื่อสารระหว่างกัน แม้จะอยู่ต่างสถานที่

2. Collaboration เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน

……….> Disk > Thumb drive > Cloud เข้าถึงได้ทุกที่จากทุก device มี internet ก็สามารถเข้าถึงได้

          ยุค 4 จอ Computer, Notebook, Smart phone, Tablet

 

Start from G-mail Google Account มีพื้นที่ 15 GB ถ้าเปิดพื้นที่รูปภาพ มีพื้นที่เพิ่มอีก 2 GB

Google drive มีพื้นที่ 5 Terabite/file (5,000 GB)

> สี่เหลี่ยม 9 ช่องมุมบนขวา (App หลัก) > มี Apps อยู่ด้านใน > Drive > New สร้าง folder ใหม่ upload  

Google Drive: ทำงานร่วมกัน จำกัดสิทธิ์ สร้างเอกสาร แชร์ร่วมกัน ทำงานพร้อมกันได้สูงสุด 50 คน

          กรณีที่ต้องการสร้าง Folder ร่วมกัน พิมพ์ URL คนสร้าง (URL ยาว สามารถทำ shorten URL (เข้า Goo.gl) โดยเอาลิงค์ยาวมาแอดไว้ มันจะตัดเป็น URL สั้นให้) > เพิ่มใน dive (กล่องสีน้ำเงินมุมบนขวา) > สร้าง folder ของตนเอง ทุกคนสร้าง folder ได้ สามารถสืบค้นได้ทั้ง เอกสาร รูปภาพ

Book mark favourite ตามติดทุก device สามารถทำ standard bookmark ขององค์กรได้ > กด star ดาวสีเหลืองมุมขวา หรืออาจสร้าง folder ใหม่แล้ว export ให้ผู้อื่นได้ เอกสาร/ภาพ จะ auto sync แต่!! ข้อเสียคือ กิน พท. Internet กรณีมาเปิดด้วย smart phone >

การพิมพ์ด้วยเสียง > เครื่องมือ > พิมพ์ด้วยเสียง > คลิกเพื่อพูด > allow > พูด (ควรใช้ไมโครโฟนหรือ small talk)

การค้นคว้าข้อมูล > เครื่องมือ > การค้นคว้า > พิมพ์คำค้นมุมด้านขวา เมื่อเจอข้อมูล สามารถดึงรูปภาพหรือข้อความมาที่เอกสารด้านซ้ายได้เลย ด้านล่างจะมี reference ให้

แปลเอกสาร > เครื่องมือ > แปลเอกสาร เลือกภาษา จะแปลทั้งเอกสาร

คอมเม้นต์ข้อมูล > highlight ที่ข้อมูล > comment (ความคิดเห็น) สามารถเพิ่ม comment ของเราได้ และดูข้อมูล comment ผู้อื่นได้ กรณีที่ต้องการคอมเม้นต์และส่ง e-mail ร่วมด้วย ให้พิมพ์ + ตามด้วย e-mail ข้อความที่เราพิมพ์ไปจะถูกส่งไปตามอีเมลล์นั้นด้วย

Google Apps learning center ใช้ในการศึกษา apps อื่นๆ เพิ่มเติมของ google

เข้าไปที่ https://apps.google.com/learning-center/

Google translate แปลภาษา สามารถแปลทั้งเวบได้ โดย copy URL กรณีใช้ smart phone ให้โหลด apps google translate ตั้งค่าการเปลี่ยนภาษา และสามารถถ่ายรูปเพื่อแปลภาษาได้

Google Education

          เข้าไปที่ www.g.dlit.ac.th มีคู่มือต่างๆ เป็น community ที่มาจากโครงการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโรงเรียนทางไกลของในหลวง จึงมีการแชร์ข้อมูลรวมถึงเอกสารต่างๆ โดยสามารถดูผ่าน internet ได้ (www.dlit.ac.th) ซึ่งเป็นโครงการย่อย

การสื่อสาร (communication)

เริ่มจาก Gmail > มุมซ้าย Chat > กดปุ่มสัญลักษณ์ รูป VDO > add รายชื่อ > allow เปิดกล้อง

1. วิธีการเพิ่มเพื่อน add ตรง +รูปคน

2. พิมพ์ short URL

สร้าง group chat ใน gmail สูงสุดได้ 10 คน/ครั้ง สามารถแชร์หน้าจอ > กดมุมขวาสัญลักษณ์ 3 ปุ่มเรียงกัน

Google Hangout:

สามารถ chat ข้อความ หรือ VDO ได้

Hang out on air > กด creat ใส่ชื่อกิจกรรม > กด เริ่มเลย เปิดหน้าต่าง VDO chat ขึ้นมา

You tube channel

เมื่อมีสื่อ/VDO สามารถสร้างมูลค่าได้ (การสร้างรายได้ใน Youtube) > สัญลักษณ์รูปเงิน ตั้งค่าขั้นสูง > รูปปากกา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม:

เข้าไปที่ www.g.dlit.ac.th

You tube

เวลาดูวีดีโอใน you tube esp. กข.การศึกษา > เลือกฟันเฟืองมุมของ VDO เลือกภาษา คำบรรยายได้

สามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้ กรณีที่ต้องการเรียนรู้ภาษาหรือลดเวลา > เลือกฟันเฟืองมุมของ VDO เร่งหรือลดความเร็ว

Blogger

เข้าไปที่  http://googlethailand.blogspot.com/ สำหรับข้อมูลต่างๆ

การเริ่มสร้าง ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?

  แนวทางการใช้ google apps และ social media ในการทำงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อต่างๆ ร่วมกับการทำงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th