หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธวัชชัย  ลักเซ้ง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   19 ธ.ค. 2558    ถึงวันที่   19 ธ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    Dance movement therapy training for caregivers of patients with Parkinson's disease
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ในปัจจุบันนี้มีวิธีการที่หลากหลายในการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยพาร์กินสัน เช่น การเดินบนลู่วิ่ง ธาราบำบัด การฝึกการเคลื่อนไหวแบบใหญ่ หรือการออกกำลังกายด้วยการเต้นรำ เป็นต้น มีหลายการศึกษาก่อนหน้านี้ยืนยันว่าการเต้นสามารถช่วยพัฒนาการทรงตัว การเคลื่อนไหว และการเดินได้ อีกทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยพาร์กินสันได้อีกด้วย การเต้นรำมิได้ส่งผลดีต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายเท่านั้น ยังส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกเบิกบานใจ มีความสุขและความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งช่วยลดอาการซึมเศร้าที่มักจะพบผู้ป่วยเหล่านี้ลงได้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. ใช้เป็นแนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันนอกเหนือจากวิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 2. ใช้ในการสอนนักศึกษาเพื่อให้ทราบถึงวิธีการใหม่ๆที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ใช้ในการเป็นแนวทางในการทำวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและผู้ป่วยอื่นๆได้ เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0481 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th