หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 พ.ย. 2558    ถึงวันที่   2 ธ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Society Free Radical Research-Asia/Thai   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    The 7th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia (SFRR-Asia 2015)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ธ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  Scientific findings reveal that free radicals can cause oxidative stress, a process that is able to trigger cell damage. Oxidative stress is believed to play a major role in aging and a variety of diseases including cardiovascular diseases, neurodegenerative diseases, diabetic complications and cancers. In this meeting, it seems to be a great opportunity that the participants from elsewhere around the world to deliberate their research knowledge and experience on free radicals and outcomes with others. From the quality of life viewpoint, these factors increasingly recognized to be injurious to human health must be certainly controlled. The theme of SFRR-Asia 2015 is “Advanced Oxidative Stress Research for Health Benefits and Well-beings”. The emphasis is to the works that can support the prevention or reduction of the risk from the aforementioned factors and also the improvement of the impacted health caused by them

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  The oral and poster presentations were presented as below; 1. Mohammad Nasiruddin Rana, Moe Pwint Phyu, Poonsit Hiransai, Nutjaree Jeenduang, and Jitbanjong Tangpong. Anti-Inflammatory and Kidney Protective Effects of Thunbergia laurifolia(Linn.) Against Oxidative Stress Caused by Lead in Mice. (Oral Presentation) 2. Anawat Kongchian, Thanchanok Bunrak, Narissara Kaewboonlert, Jitbanjong Tangpong. Effects of Camellia sinesis, and Garcinia atroviridis on Hyperlipidemia and Body Weight in High Fat-Fed Mice. (Oral Presentation) 3. Orrawan Poonsri, Wiyada Kwanhian, Piyatida Tangteerawatana and Jitbanjong Tangpong. Antioxidant Properties of Sangyod Rice Bran Oil and Hesperethusa crenulata via oil in water nanomulsion. (Poster) 4. Songkod Boonpeng, Nuwal Kama, Kisteena Leekao, Rosemalin Lateh, Moe Pwint Phyu, Jitbanjong Tangpong. Radical Scavenging Activities of Xanthone derived from Gacinia Mangostana and its effects on anti-mononuclear cells damaged of DM type II Patients. (Poster) 5. Moe Pwint Phyu , Jamnien Giuwseng, Supaporn Yimtheing and Jitbanjong Tangpong. Neuroprotective efficacy of curcumin in lead (Pb) induced oxidative stress and cholinergic dysfunction in mice. (Poster) The graduate students should be practiced well before presentation.

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  To develop and gain the experience for graduate students staffs for international academic presentation.

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th