หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ต.ค. 2558    ถึงวันที่   18 ต.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมเตรียมความพร้องกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชฯสัมพันธ์ครั้งที่ 20
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    19 ต.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

- นักศึกษาตัวแทนได้ไปรายงานผลการดำเนินงานของการจัดกีฬา ครั้งที่ 19 ที่ ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ

- งานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชฯสัมพันธ์ครั้งที่ 20​ จะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 มกราคม 2559 ที่ ม.ขอนแก่น (อยู่ในช่วงสอบกลางภาค มวล. 2/58 รอเช็คตารางสอบกลางภาคส่วนกลางปี 1 ปี 2 ว่าตรงกับงานกีฬาหรือไม่ ส่วนปี 3 ปี 4 หากอยากเข้าร่วมจะให้นักศึกษามาประสานกับ อ.ผู้สอนครับ) นักศึกษาจะเดินทางเข้าร่วมในเช้าวันศุกร์ที่ 15/1/59 และเดินทางกลับถึง ม. วันจันทร์ที่ 18/1/59

- งานประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬา (เปตอง ฟุตบอล บาสเกตบอล แบตมินตัน วอลเล่ย์บอล กีฑา กีฬาอาเฮ) การประกวดแข่งขันแสตนเชียร์และผู้นำเชียร์ การโชว์ตัวดาวเดือนของแต่ละมหาวิทยาลัย การแข่งขันทางวิชาการ (ยังไม่มีรายละเอียด แจ้งภายหลัง)    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th