หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศนี  ชูเชื้อ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 มิ.ย. 2558    ถึงวันที่   23 มิ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   การฝึกงานในระบบ ศ.ศ.ภ.ท.    จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน ศ.ศ.ภ.ท.
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

20 มิ.ย. 58 ออกเดินทางจากขนอมไป อ.เกาะสมุย

 21 มิ.ย. 58 12.00-14.00 นิเทศนักศึกษาฝึกงานร้าน pure สาขา big C สมุย

14.00-16.00 นิเทศนักศึกษาฝึกงานร้าน Boots สาขา big C สมุย 

 

22 มิ.ย. 58 12.00-14.00 นิเทศนักศึกษาฝึกงานร้าน Boots สาขา Lotus สมุย

14.00-16.00 นิเทศนักศึกษาฝึกงานร้าน Boots สาขา Central สมุย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เป็นแนวทางในการคัดเลือกแหล่งฝึกว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการฝึกงาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ในการฝึกงานเกี่ยวกับร้านยาในสถานที่ท่องเที่ยว อาจจะเพิ่มการเตรียมความพร้อมด้านภาษา ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0469 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th