หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   05 เม.ย. 2558    ถึงวันที่   05 เม.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเภสัชกรรมชุมชน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    จัดทำ patient counseling event
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 เม.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

พาเด็กไปแข่งขัน ที่ จุฬา  โดยมีทีมทั้งหมด 15 ทีม แต่ตกรอบทั้งหมด แต่ทั้งนี้นักศึกษาก็ได้ฝึกฝนการแข่งขันที่ต้องมีคนเป็นจำนวนมาก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  พัฒนารูปแบบการเตรียมตัวก่อนการไปแข่งขัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จัดทำ patient counseling event ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th