หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   28 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 5th Asia Pacific Pharmacy Education Workshop
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  
The 5th Asia Pacific Pharmacy Education Workshop  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเภสัชศาสตร์ และเป็นการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าด้านความรู้ และเทคนิคการสอนด้านเภสัชศาสตร์ในหลากหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้แล้วยังมี session ที่จะเป็นในส่วนของ ACPE ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับโลกในการดูแลเรื่องการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้แนะนำหลักสูตรด้านการบริบาลทางเภสัชศาสตร์อย่างเป็นระบบ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ความรู้ในการประยุกษ์กับการศึกษาของ เภสัชศาสตร์ที่อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะเท๕นิกการสอนที่มีความแปลกใหม่ และรูปแบบการประเมินผลที่ไม่ใช่แค่การสอบใน class เท่านั้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งปัจจุบันยังมีความก้าวหน้าที่ยังน้อยอยู่

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th