หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   11 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   16 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาดูงานทางเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 13 ส.ค. 2557

ศึกษาดูงาน บริษัท ไบโอแลบ จำกัด จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน PIC/S GMP โดยได้เข้าดูงานในส่วนของการผลิตยารูปแบบต่างๆ ได้แก่ ยาน้ำ ยาครีม และยาปราศจากเชื้อ รวมถึงการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

วันที่ 14 ส.ค. 2557

เวลา 9.00-12.00 น. - ศึกษาดูงาน บริษัท ซันเฮิร์บ ไทยไชนีส แมนูแฟคเจอริ่ง มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตและทำการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยาสมุนไพร

เวลา 13.30-16.30 น. - ศึกษาดูงาน บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยได้เข้าดูงานในส่วนการผลิต ควบคุมคุณภาพ และการวิจัยและพัฒนา

วันที่ 15 ส.ค. 2557

ศึกษาดูงาน บริษัท ยูนีซัน จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันรูปแบบต่างๆ โดยได้เข้าดูงานในส่วนของการผลิต และการควบคุมคุณภาพ    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่ทันสมัยในวงการการผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงการควบคุมคุณภาพ และการวิจัยและพัฒนา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ใช้พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางเกี่ยวกับการทำงานในอุตสาหกรรมยาในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th