หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 เม.ย. 2557    ถึงวันที่   25 เม.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุทัยธานี   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมผลัด 0,1 เขตภาคเหนือ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 เม.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 21 เมษายน 2557 : นิเทศการฝึกงานปฐมภูมิ รพ. หางดง จ.เชียงใหม่วันที่ 22 เมษายน 2557 : นิเทศการฝึกงานปฐมภูมิ รพ.ลำพูน จ.ลำพูน และ รพสต.บ้านท่อ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 เมษายน 2557 : นิเทศการฝึกปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. จ.ลำปาง

วันที่ 24 เมษายน 2557 : นิเทศการฝึกปฏิบัติงานคุ้มครอบผู้บริโภค สสจ. จ.สุโขทัย

วันที่ 25 เมษายน 2557 : นิเทศการฝึกปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. จ.อุทัยธานี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เพื่อเป็นการติดตามนักศึกษาที่ออกไปฝึกปฏิบัติงานนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อเป็นการปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงานปฐมภูมิและคุ้มครอบผู้บริโภคในปีถัดๆไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th