หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศนี  ชูเชื้อ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 เม.ย. 2557    ถึงวันที่   25 เม.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาคเหนือ   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ผลัด0, 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 เม.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

วันจันทร์ที่ 21 เม.ย. 2557 นิเทศการฝึกงานที่ รพ. หางดง จ. เชียงใหม่

วันอังคารที่ 22 เม.ย. 2557 นิเทศการฝึกงานที่ รพ. ลำพูน และ รพสต. บ้านท่อ อ. สันทราย จ.เชียงใหม่

วันพุธที่ 23 เม.ย. 2557 นิเทศการฝึกงานที่ สสจ. ลำปาง

วันพฤหัสที่ 24 เม.ย. 2557 นิเทศการฝึกงานที่ สสจ. สุโขทัย

วันศุกร์ที่ 25 เม.ย. นิเทศการฝึกงานที่ สสจ. อุทัยธานี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำปัญหาที่เกิดจากการฝึกงานในแต่ละที่มาเพื่อใช้ในการแก้ไขในการฝึกงานปีต่อๆไป

เช่น การติดต่อสื่อสารก่อนส่งนักศึกษาไปฝึก

การต้องเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านต่างๆก่อนฝึกงาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จาการนิเทศแหล่งฝึก อาจารย์ผู้นิเทศสามารถวิเคราะห์และประมวลประสิทธิภาพของการเป็นแหล่งฝึกได้ระดับหนึ่ง

ซึ่งสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการเลือกแหล่งฝึกสำหรับปีต่อๆไปได้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th