หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   07 มี.ค. 2557    ถึงวันที่   07 มี.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม    จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    คุมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม OSPE 2/2557
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

ได้เข้าคุมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ซึ่งเป็นโอกาศดีมากที่ได้เข้าไปร่วมในงานดังกล่าวซึ่งจะจัดปีละครั้ง  นอกจากนี้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมเปิดข้อสอบใบประกอบวิชาชีพในฐานะสักขีพยาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้นำความรู้ไปใช้ในการเตรียมตัวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชวลัยลักษณ์ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th