หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 ส.ค. 2556    ถึงวันที่   01 ก.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัด  สมุทรปราการ
  เรื่อง/หลักสูตร    งานกีฬาเทคนิคการเเพทย์สัมพันธ์ ครั้ง 18 "โพธิ์ทองเกมส์"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  เดินทางดูเเลความเรียบร้อยของการเข้าร่วมงานงานกีฬาเทคนิคการเเพทย์สัมพันธ์ ครั้ง 18 "โพธิ์ทองเกมส์" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 และ 3  จำนวน 150 คน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำเเนวทางการจัดงาน ตลอดจนเเนวทางการเเก้ปัญหาต่างๆ มาปรับใช้ในการเตรียมตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพในการเเข่งขันกีฬาเทคนิคการเเพทย์สัมพันธ์ในปี 2557

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th