หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   10 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหิดล    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Pharmacotherapy of common interesting diseases
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases จัดขึ้น เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจของเภสัชกร และบุคลากรทางสาธารณสุข ได้แก่ ประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ benzodiazepines การใช้ antipsychotic agents ในภาวะซึมเศร้า การใช้น้ำตาเทียมในปัญหาตาแห้ง การใช้สเตียรอยด์รูปแบบใช้เฉพาะที่ในโรคเยื่อบุตาอักเสบ การใช้ยาต้านจุลชีพรูปแบบใช้เฉพาะที่ในโรคเยื่อบุตาอักเสบจากแบคทีเรีย การรักษาแผลในปากและเจ็บคอ การใช้สเตียรอยด์รูปแบบพ่นจมูกในโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ การปัองกันและแก้ไขอาการทางผิวหนังที่เกิดจากยา บทบาทของยาทาที่มิใช่สเตียรอยด์ในโรคทางผิวหนัง ข้อบ่งใช้ของยาคุมกำเนิดที่มากกว่าป้องกันการตั้งครรภ์ บทบาทของยาแก้อักเสบในโรคข้อเสื่อมและเก๊าท์ การป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน การรักษาแผลในทางเดินอาหารและโรคกรดไหลย้อน การใช้ยาแก้ท้องผูกในผู้สูงอายุ เภสัชบำบัดในโรคพาร์กินสัน การรักษาโรคลมชัก การรักษาโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจและปอด การรักษาโรคของต่อมไทรอยด์ บทบาทของอินสุลิน, GLP-1 analogues และ SGLT2 inhibition ในโรคเบาหวาน การรักษาโรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้อ การใช้ยาอื่นมิใช่ quinolones ในภาวะกรวยไตอักเสบเฉียบพลัน การรักษาโรคความดันโลหิตสูง และภาวะไขมันสูง และ การใช้ antiplatelet ในโรคหัวใจ ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ต้องใช้ในการประยุกต์การทำงานวิจัยให้เข้ากับสถานการณ์ ยาใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการเรียนการสอน  และงานประจำที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th