หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ถนอมจิต  สุภาวิตา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   13 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

การไปนิเทศการปฏิบัติงานวิชาชีพ ร้านฟาสิโน สาขาลพบุรีราเมศวร์ อำเภอหาดใหญ และร้านนดาดาเภสัช  อำเภอสะเดา จ. สงขลา เป็นการฝึกงานในร้านขายยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพในปี 4 มีการให้ดูงานของเภสัชกรในหน่วยงาน 2 แห่ง คือใน โรงพยาบาลและร้านขายยา แห่งละ 2 สัปดาห์ การไปนิเทศเป็น ผลัดที่ 2 ในร้านขายยาทั้ง 2 แห่ง แต่ละแห่งมีเภสัชกรประจำร้าน

ร้านฟาสิโน สาขาลพบุรีราเมศวร์เป็นร้านใหญ่่ ติดถนนใหญ่ มีรายการยาและเครื่องมือแพทย์จำนวนมาก รวมทั้งเครื่องสำอาง และมีนักศึกษาฝึก 3 คน ต้องพักในหอพัก และร้านมีหลายสาขา รวมทั้งที่แม่ขรี อำเภอตะหมด จ.พัทลุง เภสัชกรอาจมีการหมุนเวียนการมาอยูร้านได้

ร้านยาดาดาเภสัช อ. สะเดา  เป็นร้านค่อนข้างเล็ก เข้าซอยไป ถนนเล็ก  มีจำนวนยาไม่มาก มีนักศึกษาฝึก 1 คน เป็นคนในท้องที่ ใกล้บ้าน พักที่บ้าน

ออกจาก ม.วลัยลักษณ์ เวลา 06.00 น. กลับถึง ม.วลัยลักษณ์ 18.10 น.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การฝึกปฏิบัติงาน ต่อไปอาจจำเป็นจะต้องดูสภาพของร้าน ให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด การที่นักศึกษาไปติดต่อร้านใกล้บ้าน ควรเลือกร้านที่ไม่เล็กเกินไปนัก จะได้มีโอกาสศึกษางานของเภสัชกรได้เต็มที่ มีคนเข้าร้านและมีโรคหลากหลาย ไม่ใช่เป็นร้านที่คนไข้เข้ามาซื้อยาแก้ปวดอย่างเดียว

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ควรมีการชี้แจงนักศึกษาก่อนการไปติดต่อร้านยา ให้พยายามเลือกร้านยาที่มียาหลากหลายจำนวนมากพอควร และอยู่ที่ชุมชน ที่มีลูกค้าเข้าทั้งวัน เช่นในเขตตัวอำเภอเมือง ติดถนนใหญ่ ซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านมากนัก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th