หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   16 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Kyoto University and Kyoto Union Club   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Stem cell from research to applications
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  Stem cells are recognized as a highly promissing treatment for a broad range of theraputic applications in degenerative diseases/conditions, including cancers, anemias, cardiovacular disease, neural degenerative diseases/injuris, woulds/injuris and other metabolic disorders. Currenry, stem cell research is focused not only on understanding the biology of embryonic, adult, and inducible puripotent stem cells, but also the potential use for their novel avenues of diagnostics, theraputics, and tissue regeneration. The recovery of mature cells can be reprogrammed to become induced pluripotent stem cells (iPS) by Kyoto University are applied to cell transplant therapy (regenerative medicine), disease modeling, drug screening toxicology, and side-effect evaluation. The preclinical studies of iPS in Japan are on-going Parkinson disease, cardiac failure, spinal cord injury and platelet deficiency. The stem cell research in Thailand are conducted both in the basic stem cell research and translational stemcell research such as stem cell transplantation which use of stem cell in regenerative medicine in Thalassemia and Leukemia patients.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  Applied induced pluripotent stem cells knowleage to basic research.

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

Applied iPS to basic research for disease modeling, drug screening toxicology, and side-effect evaluation.พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th