หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณีรัตน์  ศรีขาว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   06 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   08 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   อิมแพ๊คเมืองทองธานี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เรื่อง นวดชะลอวัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  การชะลอวัยเป็นการดูแลสุขภาพที่ช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดีสมตามวัย หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า งามตามวัย แต่ถ้าสามารถดูแลสุขภาพให้ดีตั้งแต่ในวัยเด็กและในวัยที่มีอายุมากขึ้น และเอาใจใส่มากขึ้น ก็จะทำให้บุคคลนั้นดูอ่อนกว่าวัย พร้อมทั้งยังมีความสวยงามที่ปารกฎทั้งกายและจิตใจ การมีสุขภาพที่ดีก็จะส่งผลต่อการมีบุคลิกภาพดีด้วย รวมทั้งผิวพรรณและรูปร่างหน้าตา ความกระฉับกระเฉง สติปัญญา ความจำ   การที่จะทำให้เราดูดี ดูอ่อนกว่าวัย ต้องมีองค์ประกอบหลัก เช่นการรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีความหลากหลายของหมู่อาหารอย่างครบถ้วน หมั่นออกกำลังกาย และควบคุมไม่ให้รูปร่างมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน พักผ่อนอย่างเพียงพอ มีอารมณ์ที่แจ่มใส ปรับความคิดและทัศนคติในทางที่จะก่อให้เกิดความสุข อยู่ในที่ๆเหมาะสม มีอากาศและสิ่งแวดล้อมดี มีระบบขับถ่ายที่ดี  สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการที่จะมีสุขภาพดี และช่วยส่งเสริมการที่จะดูดีสมวัย หรือดูอ่อนกว่าวัยและเป็นหลักสำคัญในการชะลอวัยที่ดี การดูแลใบหน้าอย่างง่ายดาย ที่สามารถทำเองได้ ดังนี้ การขัดหน้า การนวดหน้าการดูแลผิวพรรณ การขัดผิว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ทราบถึงการขจัดเซลล์ผิวหน้าที่เสื่อมสภาพ ทำให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ การดูแลผิวหน้าให้เรียบเนียนและวิธีการขจัดสิวเสี้ยน การลดความมันหรือไขมันส่วนเกินบนใบหน้า ตลอดถึงวิธีการเตรียมผิวให้พร้อมกับการรับสารอาหารบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกและมีประสิทธิภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

หาความรู้ในด้านของสมุนไพรใกล้ตัวที่มีคุณประโยชน์ต่อการบำรุงผิวพรรณ หรือผิวหน้า เช่นว่านหางจระเข้ ที่มีประโยชน์ทั้งการทำเป็นเครื่องดื่ม และหรือการนำมาบำรุงผิวหน้า ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th