หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรรษมนตร์  พาลี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   06 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   09 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การใช้เห็ดเป็นยาในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

              ในขบวณการดึงพลังงานจากพืชมาใช้เป็นอาหารของเห็ดนั้น มันจะมีการสะสมน้ำตาลบางอย่าง จับตัวกันเป็นโมเลกุลยาวที่เรียกว่า โพลีแซคคาไรด์ โดยมีโซ่หลักที่จับกันแบบ 1-3 ส่วนโซ่รองจับกันแบบ 1-6 ที่เรียกว่า 1-3, 1-6 เบต้ากลูแคน ซึ่งสารนี้มีสรรพคุณในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านอนุมูลอิสระให้แก่ร่างกายเป็นอย่างดี เป็นผลทำให้ขบวณการรักษาสมดุลของร่างกายเป็นไปตามปกติ เป็นผลให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งขึ้นเอง ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีก นอกจากนี้สารเบต้ากลูแคนในเห็ด ยังไปส่งเสริมให้ร่างกายไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแก่เซลล์ผิวหนัง ทำให้บริเวณผิวหนังมีความยืดหยุ่น มีการสร้างเซลล์ใหม่เกิดขึ้น มีความเต่งตึงและลดการเหี่ยวย่นของผิวหนังได้ อย่างไรก็ตามในเห็ดแต่ละชนิดมีสารเบต้ากลูแคนแตกต่างกัน จึงมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน และต่อต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันไปด้วย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
               เห็ดจัดเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่ง ที่จะนำมาเป็นทางเลือกในการพัฒนาตำรับยา และเรียนรู้คุณประโยชน์ เพื่อนำไปต่อยอดหากจะทำวิจัย และสามารถนำความรู้ที่ได้มาบอกต่อแก่นักศึกษา เพื่อบ้าน หรือชาวบ้านต่างๆ ให้เห็นถึงประโยชน์ของเห็ด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
              ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมถึงคุณประโยชน์ของเห็ดชนิดต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อเป็นผลงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th