หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุจรีย์  แซ่จิว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   05 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   07 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.บูรพาและมหาวิทยาลัยวอชิงตัน   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    Occupational ergonomics workshop
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

-Ergonomics-Design for people and their work

-Stress Prevention at work

-Manual Material Handling(MMH)/Evaluating a MMH task/MMH group case study

-Anthropometry

-Upper Extremity MSDs and Evaluation Tools/UEMSD Group Case Study

-Presentation of ergonomics work from Cambodia, Lao Viet Nam and Thailand   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เครื่องมือในการประเมินทางการยศาสตร์ต่าง ๆ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับปัญหาทางการศาสตร์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th