หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  คมกริบ  หลงละเลิง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   20 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    PT in ICU
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

การดูแลผู้ป่วยในห้องไอซียูด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ซึ่งมีเทคนิค และความรู้ใหม่ๆในการดูแลผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดในระบบหัวใจและหลอดเลือดในห้องไอซียู

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในทางคลินิกเพื่อสอนให้กับนักศึกษา และสามารถต่อยอดในการนำไปปรับใช้ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในห้องไอซียูด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th