หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปิยดา  เงินสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 เม.ย. 2552    ถึงวันที่   01 พ.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  ระยอง
  เรื่อง/หลักสูตร    Molecular Anatomy with Imaging Mass Spectormetry
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 พ.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

Plenary Lecture โดย Dr. Mitsutoshi Setou ในการประชุม 32nd Anatomy Association of Thailand Conference

เมื่อเร็วๆนี้ Lab ของ Dr. Mitsutoshi ได้มีการพัฒนาเทคนิคที่เรียกว่า Imaging Mass Spectrometry (IMS) โดยเทคนิคนี้มีความแตกต่างจากการทำ mass spectrometry แบบเดิมคือ สามารถทำจาก tissue section ได้โดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยการ separate, purify หรือ label โมเลกุลที่สนใจแต่อย่างใด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th