หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สราวุธ  เดชมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 ธ.ค. 2551    ถึงวันที่   20 ธ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มวล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมกรรมการวิชาการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ม.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

แนวทางจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

การเตรียมการแข่งขัน

หลักเกณฑ์ต่างๆ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การเตรียมจัดการแข่งขันในเดือนพ.ค.2552

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การดำเนินการต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th