หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 ส.ค. 2551    ถึงวันที่   10 ส.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การแสดงนิทรรศการผลงานคลินิกเทคโนโลยี ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ส.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

- เพื่อเข้าร่วมแสดงผลงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551" ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ สร้างชาติสร้างอนาคต

- การสาธิตเทคโนโลยีผลงานเด่นในรอบปี 2551 ของ อสวท.

1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกะปิอ่าวหม่อมวัง

2. การพัฒนารูปบบรรจุภัณฑ์ข้าวพองน้ำแตงโม กลุ่มขนมไทยพื้นบ้าน ปากนคร

- จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. อาหารทะเลแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกอ่าวหม่อมวังอภเภอขนอม

2. ข้าวพองน้ำแตงโมของกลุ่มขนมไทยพื้นบ้านตำบลปากนคร

3. ผลิตภัณฑ์การแปรรูปมังคุดคัดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอลานสกา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- นักเรียน ประชาชน บุคคลทั่วไปให้ความสนใจในการสาธิตของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นจำนวนมาก มีการสอบถามวิธีการในการทำงาน กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมทั้งขอข้อมูลของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อติดต่อสอบถามในโอกาสต่อไป

- ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายได้รับความสนใจมากและจำหน่ายหมดภายใน 3 วัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th