หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการอาศรมวัฒนธรรม  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พันธุ์ทิพย์  ทิพย์กองลาศ   สังกัดหน่วยงาน  โครงการอาศรมวัฒนธรรม
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   24 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   24 ก.พ. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการอาศรมวัฒนธรรม   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    เรียนรู้จาก บก.คม ชัด ลึก ในการเขียนงานด้านศิลปวัฒนธรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 24 กพ.51 ที่ผ่านมา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก เป็นการเฉพาะกิจ จึงคุยกันเรื่องทำหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ คม ชัด ลอย (ให้เป็นหนังสือพิมพ์ ฉบับท้องถิ่น ที่วางจำหน่าย ในโซนภาคใต้ โดยได้รับมอบหมายให้เขียน สกู๊ป ศิลปวัฒนรรมและการท่องเที่ยว (ซึ่งถ้าผู้ใดมีที่ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนะรรมที่น่าสนใจ สามารถนำเสนอมาได้ที่

พันธุ์ทิพย์ ทิพย์กองลาศ (สาว) โครงการอาศรมวัฒนธรรม โทร 2508   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เรียนรู้ในการเขียนสกู๊ปข่าว  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th