หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   31 ม.ค. 2551    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ปทุมวัน กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2551 ผลการแข่งขันนักเรียนศูนย์ภาคใต้ได้รับรางวัล 3 รางวัล คือ

รางวัลที่ 2 ประเภทบุคคล นายพีรเดช บางเจริญทรัพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

รางวัลที่ 3 ประเภทบุคคล นายทรงพล ตีระกนก โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

รางวัลที่ 3 ประเภทบุคคล นายประกาศิต ล่องโลด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ประสานงานเกี่ยวกับการจัดแสดงผลงานของนักเรียนศูนย์ภาคใต้

- การร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินโครงงาน

- การร่วมเป็นคณะทำงานในการจัด Workshop สำหรับครูอาจารย์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เป็นแนวทางในการจัดงานของศูนย์ภาคใต้ในปีต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th