หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   26 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   26 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ขอเชิญเป็นวิทยากร งานประชุมสัมนาวิชาการเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ Free Radicals Research in Medical Technology โดยงานประชุมดังกล่าว มีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา และเป็นปีครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดการประชุมสัมนาวิชาการขึ้น ณ อิมแพคคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2550

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th