หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิทยา  อานามนารถ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   05 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   06 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาแห่งชาติครั้งที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
   การรักษาผู้ป่วยด้วยเซลล์บำบัดในประเทศไทยทำได้สำเร็จในระดับหนึ่ง วิศวกรรมเนื้อเยื่อก็เป็นเรื่องที่ท้าทายซึ่งจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงร่างให้เซลล์เกาะ สารกระตุ้นการเติบโตของเซลล์ ใช้เซลล์ผู้ป่วยเองเพื่อป้องกัน graft versus ยังไม่มีการใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน blastocyst เนื่องจากปัญหาเรื่องศีลธรรม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  หาโอกาสเปิดบริการวิชาการ และวิจัย แต่ต้องทุ่มเทมากจะมีเวลาพอหรือเปล่าก็ไม่รู้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เกียวกับไตวาย เซลล์ต้นกำเนิดไต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th