หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   09 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 9 รอบชิงชนะเลิศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  - เป็นตัวแทนของหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดแสดงผลงานของนักเรียนภาคใต้และจ่ายเงินสนับสนุนในการจัดทำโปสเตอร์และการเดินทางให้นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมการประกวด โดยแบ่งเป็นประเภทบุคคล 5 โครงงาน และ ประเภททีม 2 โครงงาน ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- นักเรียนของภาคใต้ได้รับรางวัลประเภทบุคคล 3 โครงงาน ดังนี้

1. นายพีระเดช บางเจริญทรัพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลที่ 1และเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันระดับนานาชาติ ในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. นายทรงพล ตีระกนก โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลที่ 2

3. นายประกาศิต ล่องโลด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลที่ 3  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - เพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานปีถัดไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th