หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   07 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการประจำเดือนธันวาคมของโครงการ JSTP
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

- แผน 12 เดือนข้างหน้า

-สรุปค่ายเสริมการเรียนรู้ รุ่น 9 ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-กำหนดการคัดเลือกนักเรียนรุ่น 10   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- เพื่อสามารถวางแผนการดำเนินงานโรงการ JSTP ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อย่างเหมาะสม

-กิจกรรมวิชาการของค่ายรุ่นที่ 9 ครั้งที่ 2 นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดี และมีนักเรียนJSTP สนใจเข้าร่วมประมาณ 40 คน

-การอ่านใบสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนรุ่นที่ 10 ในระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2550 และจัดประชุมประจำเดือนมกราคมเป็นวันที่ 11 มกราคม เพื่อเป็นแนวทางการอ่านใบสมัครและคัดเลือกนักเรียน โดยทีมนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะร่วมอ่านใบสมัครในครั้งนี้ด้วย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th