หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  สิทธิราชา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   27 ธ.ค. 2550    ถึงวันที่   27 ธ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เซ็นต์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับสำ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  เซ็นต์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับสำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และวางแผนงานลำดับถัดไปคือ คณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จะเดินทางมาดูความพร้อมของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โรงพยาบาลตรัง  และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประมาณเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เตรียมเสนอประเด็นที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ต้องการความช่วยเหลือ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เตรียมเสนอประเด็นที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ต้องการความช่วยเหลือ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th