หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุธัญญา  ด้วงอินทร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   10 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการสหกิจศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานโครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  
  • วันที่ 8 พย.2549
    นิเทศงานที่สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว มีนักศึกษาไปสหกิจ 2 คน ผลคือตำแหน่งงานจะไม่ค่อยตรงกับที่ทางสถานประกอบการเสนอมา ซึ่งที่เสนอมาในตอนแรกจะเป็นทางด้านฐานข้อมูล แต่เมื่อนักศึกษาฝึกจริงจะเป็นเกี่ยวกับลักษณะงานธุรการมากกว่า จากนั้น ไปนิเทศงานที่ บริษัทชิโนไทย เอ็นจิเนีย ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งนักศึกษาจะทำทางด้านการเขียนโปรแกรม VB , Crytal Report ได้รับคำชมเชยมาค่ะ จากนั้นไปนิเทศที่บริษัท เยสซอร์บอส จำกัด ก็ได้รับคำชมเชยมาอีกเช่นกันค่ะ และสถานที่สุดท้ายของวันที่ 8 พย. คือ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ตรงนี้ก็น่าสนใจค่ะ เพราะว่ามีทั้ง IT และห้องสมุด , และเน้นที่การบริการกับผู้ใช้
  • วันที่ 9 พย.2549 ไปนิเทศงานที่ บริษัท เน็ต -คอม โปรเฟสชั่นเนล มีนักศึกษาไปสหกิจ1 คน ทำทางด้าน กราฟฟิก การออกแบบ ทำ Web , สร้าง Banner เป็นต้น ซึ่งระบบงานดี มีเจ้าหน้าที่ที่คอยตรวจสอบงานอย่างละเอียด มีคำแนะนำสำหรับนักศึกษาในเรื่องความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ต่อมาก็ไปนิเทศที่ บริษัท ทีที แอนด์ ที ลักษณะงานจะไม่ตรงกับหลักสูตร คือเป็นวิศวกรเครือข่าย ( สถานที่นี้นักศึกษาขอไปเอง)  จากนั้นก็ไปที่สำนักงานเลขาธิการ ส.ส. ได้รับผลตอบรับดีค่ะ และสถานที่สุดท้ายของวันนี้ คือ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผลตอบรับดีเช่นกัน นักศึกษาทำทางด้านสื่อใช้โปรแกรม Flash แต่ข้อเสนอแนะว่าน่าจะไปสำนักโฆษกจะดีกว่าเนื่องจากจะมีงานทางด้านนี้ให้ทำค่อนข้างเยอะ
  • วันที่ 10 พย. 2549 ไปนิเทศงานที่ บริษัท ไอเดีย คอนเน็คท จำกัด มีนักศึกษาไปสหกิจ 2 คน ได้รับข้อเสนอแนะว่าอยากให้นักศึกษามีการเตรียมความรู้และทักษะมากยิ่งขึ้นในเรื่องที่เรียนมา เพราะนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในระบบงานจริงได้ เช่น สามารถเขียนโปรแกรมได้จริง  

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
  • ควรศึกษาลักษณะของงานของสถานประกอบการก่อน เนื่องจากในการไปสหกิจจริง ลักษณะงานที่ได้อาจไม่ตรงกับที่เสนอไว้
  • กระตุ้นให้นักศึกษา เตรียมความรู้ เตรียมความพร้อมทางด้านทักษะต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการทำงานจริง


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th