หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2561101300001  ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการเป็นนักวิจัยร...6  บุญทวี  เทียมวัน13 ต.ค. 2561
2561091100001  การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเรื่องและ...13  บุญทวี  เทียมวัน11 ก.ย. 2561
2561080100001  ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ4  บุญทวี  เทียมวัน01 ส.ค. 2561
2561071200001  การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเรื่องและ...24  บุญทวี  เทียมวัน12 ก.ค. 2561


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th