หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550100200008  โครงการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรร...544  ศิริมาศ  เลือดกาญจนา02 ต.ค. 2550
2550100200007  เรียนรู้ร่วมกันสร้างสัมพันธ์ มวล.441  ศิริมาศ  เลือดกาญจนา02 ต.ค. 2550
2550100200006  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)463  ศิริมาศ  เลือดกาญจนา02 ต.ค. 2550
2550100200005  โครงการจัดทำบัญชี วิเคราะห์ต้นทุน และแผน...649  ศิริมาศ  เลือดกาญจนา02 ต.ค. 2550


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th