หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษา

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550072500001  ประชุมผู้บริหาร352  สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว25 ก.ค. 2550
2550070600004  15 ปี มวล.ก้าวย่างอย่างมั่นใจกับการศึกษา...397  สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว06 ก.ค. 2550
2550070600003  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบน...364  สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว06 ก.ค. 2550
2550070600002  ประชุมนานาชาติเรื่อง An International Wo...337  สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว06 ก.ค. 2550
2550011800003  ขอเชิญประชุม Admissions and Assessment F...445  สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว18 ม.ค. 2550
2550011800002  ประชุมสามัญประจำปีและสัมมนาวิชาการครั้งท...339  สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว18 ม.ค. 2550
2549112700007  Admissions and Assessment Forum ครั้งที่...443  สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว27 พ.ย. 2549
2549111500001  การเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ A-NET338  สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว15 พ.ย. 2549
2550020800001  จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั...464  ธัญลักษณ์  ปานสีใหม08 ก.พ. 2550
2550020800002  NET DAY 2006330  โองการ  กุลสมบัติ08 ก.พ. 2550


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th