หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนพัสดุ

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550012600001  ดูงานฝ่ายต้อนรับ งานเลี้ยง และสวัสดิการ362  จินตนา  ศิริวัฒนโชค26 ม.ค. 2550
2550021200003  การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเท...332  สุภาวดี  พัฒน์ทอง12 ก.พ. 2550
2550031400001  สัมมนาเพื่อพัฒนางานของบุคลากรส่วนพัสดุ ป...617  วลีรัตน์  คงแก้ว14 มี.ค. 2550


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th