หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550121900001  ร่วมมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้ง...547  สมพร  บุญเกียรติเดชากุล19 ธ.ค. 2550
2550050100003  ก้าวใหม่การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึก...471  สมพร  บุญเกียรติเดชากุล01 พ.ค. 2550


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th